Lightroom Presets

Before and after image of Natural Light Preset

Natrual Light

Bra för bilder som använder naturligt ljus. Förstärker vita ljus och höjer färgerna i maten och ökar kontrasten.

Before and after image of High Light Preset

High Light

Bra för bilder som har gult ljus i sig och med en sämre ljuskälla. Höjer ljuset i bilden och kraftig konstrast för att inte göra bilden för ljus.

Before and after image of SunBright Preset

SunBright

Förstärker färger och ljus. Perfekt för sommarsolen och naturliga färger/ljus. Kan göra vissa bilder extremt onaturliga, så man får testa sig fram och ändra en del inställningar i efterhand.